रुवाइ

भनिन्छ जमाना यस्तो आउनेछ एकदिन

मान्छे बाट संवेदना हाराउनेछ एकदिन

मौनताको बाँध समयले फुट़ाउछ जरुर अनि

सालिकले शक्ति देखाउनेछ एकदिन

किरण चेम्जोङ्ग

हाल द कोरिया

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
Scroll Up