बेरोजगारी

बेरोजगारी युबालाई कोरिया खास भैदिन्छ-!
केही गर्न सकिन्थ्यो भन्ने आभाष भैदिन्छ -!!
नाजुकमय आफ्नै राष्टको परिस्थिती देखेर -!
जोखिम पुर्ण बैदेशिक यात्रा तलास भैदिन्छ-!!
सोचिन्छ आफ्नै देशमा केही गर्नपाय हुन्थ्यो-!
जब पशिना_पानीको मूल्य यकनास भैदिन्छ-!!
गुणस्तरिय जीवन ज्युने चाहान परिपुर्ति गर्न-!
यक्कासी यो जीवन बद्लियर लास भैदिन्छ-!!
जब बाकसमा जान्छ लास रेमिट्यान्स भयर -!
EPS को मिर्त्यु दर्तामा नाम ईतिहास भैदिन्छ-!!
 
हिक्मत सिह ठकुरी ओदानकु -०२
कालिकोट हाल दक्षिण कोरिया ( छाङ्वन सि ),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter